Kronika šachového oddílu TJ Spartak Hradec Králové
Založena v roce 1960.

My, podepsaní členové šachového oddílu tělovýchovné jednoty „Spartak“ Hradec Králové, rozhodli jsme se založiti na památku II. celostátní spartakiády oddílovou kroniku, do které budeme zaznamenávati výsledky členů našeho oddílu z veřejných soutěží, kterých se zúčastníme.
Závodní výbor ROH závodu naftových motorů, závod 02 v Plotištích n. Labem, věnoval oddílu krásný pohár, o který budou členové soutěžit každý rok v oddílovém přeboru. Pohár jsme nazvali „Putovní pohár II. celostátní spartakiády“. Výsledky našich přeborů budeme do kroniky zapisovati podrobně.
Naše hrací místnost je v budově závodního klubu závodu vítězného února /býv. hotel Koruna/. Závodní klub nám tuto místnost poskytuje zdarma a i jinak nám vychází vstříc, takže je třeba, aby i to bylo zapsáno na prvých stránkách naší kroniky.
Do budoucna bude naším cílem šířiti v řadách zaměstnanců obou výše jmenovaných závodů, zájem o hru v šachy, která je hrou krásnou a ušlechtilou a to hlavně mezi mládeží.
V Hradci Králové 1. ledna 1960
Za šachový oddíl TJ Spartak Hradec Králové
Jindřich Kabele v.r., jednatel
Ing. Sochůrek Jaroslav v.r., t.č. předseda

Oddílový přebor na rok 1960
o putovní pohár II. celostátní spartakiády byl dohrán 30. ledna 1960 a jednotliví členové oddílu docílili těchto výsledků.
Přeborníkem oddílu a prvým držitelem poháru II. celostátní spartakiády se stal
1. Karel Kult získal 10 1/2 bodů /8 výher, 5 remis/ Son. 63
Další pořadí je náledující:
2. Robert Hnojil 10 bodů /9 výher, 2 remisy/ Son. 54
3. Švajdler Václav 9 1/2 bodů /8 výher, 3 remisy/ Son. 54
4. inž. Sochůrek Jaroslav 9 1/2 bodů /8 výher, 3 remisy/ Son. 52

Výsledky druhé skupiny:
1. Kuťák František 9,5 bodů
2. Pilař Jiří 9 bodů
3. Martínek František 8,5 bodů
…..
Prvých šest obdrželo upomínkové diplomy.

Šachový kurs pro žáky IV. osmileté střední školy v Hradci Králové II. Gorkého třídě.
Okresní výbor ČSTV šachová sekce stanovila nám ve své schůzi 26.9.1959 patronáty nad IV. a V. osmiletou střední školou v Hradci Králové II. Oběma ředitelstvím jsme nabídli uspořádání společného 3 měsíčního kursu v trvání 3 měsíců. Naší nabídku přijalo pouze ředitelství IV. osmiletky a kurs byl zahájen ve čtvrtek 3. prosince 1959. Súčastnilo se jej 25 žáků a v 10 hodinách byla celková účast 152 žáků.
V druhé polovině kursu sehráli žáci vylučovacím způsobem cvičný turnaj za účasti 21 žáků. Byl ukončen dne 3. března 1960 a prvých 8 žáků obdrželo od našeho oddílu vkusné upomínkové diplomy.
Obdrželi je titi účastníci: 1. Beránek Jiří VIII.c
2. Pivoňka Oldřich VIII.c
3. Klimeš Miroslav VIII.b
4. Langr Ladislav VIII.c
5. Mann Jaroslav VIII.c
6. Chour Petr VIII.c
7. Dostál Jiří VII.a
8. Labuť Jiří VIII.c
Kurs vedl jednatel oddílu, který byl přítomen ve všech hodinách.
Z ostatních členů byli účastni:
Jindřich Teichman v 8 hodinách,
František Kuťák v 5 hodinách,
Miroslav Vandas a Jaroslav Groll ve 2 hodinách,
Karel Němeček a Jaroslav voženílek v 1 hodině.
Průběh kursu byl uspokojivý a splnil svůj propagační úkol. Opožděně proběhl též kurs na V. osmileté stř. škole v Hr. Kr. II. Vedl jej Miroslav Vandas a účast se pohybovala kolem 8 žáků. Přesný přehled chybí.
Zapsal 21.3.1960 Kabele Jindřich

Dne 15. ledna 1960 jsme byli vyzváni, abychom organisačně zajistili na IV. osmileté střední škole v Hradci Králové II. návštěvu čsl. velmistra Luďka Pachmana, který byl v Hradci Králové na návštěvě. Pachman žákům vyprávěl své dojmy s pobytu v Jižní Americe a nakonec sehrál se žáky simultánku.
Podniku se z našeho oddílu súčastnili: František Kuťák a J. Kabele.
21.3.60. J.Kabele v.r.

Krajský přebor družstev na rok 1960.
Byli jsme zařazeni do skupiny C a měli jsme za soupeře tyto oddíly:
v I. kole 17. ledna Duklu Hradec Králové. Zvítězili jsme v poměru 6 1/2 : 1 1/2 bodům.
v II. kole 31. ledna T.J. Sokol Žamberk. Zvítězili jsme v poměru 5 : 3 bodům.
v III. kole 14. února Spartak Letohrad. Zvítězili jsme v poměru 5 1/2 : 2 1/5 bodům.
ve IV. kole 28. února Baník Vamberk. Remisovali jsme v poměru 4 : 4 bodům.
v V. kole 13. března Spartak Nové Město nad Metují. Zvítězili jsme těsně 4 1/2 : 3 1/2 bodům.
Ve skupině jsme zvítězili. Získali jsme 4 1/2 bodů a celkové skóre 25 1/2 : 14 1/2 bodům.
Družstvo startovalo v této sestavě.
1.) Kult Karel docílil 2 body /4 remisy/
2.) Hnojil Robert docílil 5 bodů, 100%
3.) inž. Sochůrek Jaroslav docílil 2 body
4.) inž. Novotný Otto docílil 3 body, 100%
5.) Šveidler Václav docílil 1/2 bodů
6.) Bubeníček Zdeněk docílil 4 1/2 bodů, 90%
7.) Pilař Jiří docílil 2 body
8.) Kabele Jindřich docílil 3 1/2 bodů, 70%
náhradníci:
9.) Tvrzský Michal docílil 1 bod
10.) Groll Jaroslav docílil 2 body
9. dubna 1960 J.Kabele v.r.

Okresní přebor jednotlivců na rok 1960.
Byli jsme pověřeni pořadatelstvím soutěže II. a IV. výkonnostní třídy. Obě skupiny zahájily 3.2.1960 v záv. klubu ZVU.
Z našeho oddílu startovali:
Ve skupině II. třídy:
Groll Jaroslav, Hnojil Robert, Kabele Jindřich, Bubeníček Zdeněk, Kult Karel, Šveidler Václav, inž. Sochůrek Jaroslav.
Ve skupině IV. třídy: Kuťák František, Němeček Karel, Pecold Vladimír, Pilař Jiří, Martínek František, Sejkanič Vasil, Teichman Jindřich, Vandas Miroslav, Kaisler Karel.
Ve skupině III. třídy, kde byl pořadatelem šachový oddíl Žižka Hradec Králové, startovali: Horáček Jaroslav, Blažkovič Jan, Müller Jan, Tvrzský Michal, Zelený František.
Okresní přebor družstev na rok 1960.
Do soutěže se přihlásilo 5 družstev, která obdržela při losování toto pořadí:
1.) Rudá Hvězda Hradec Králové
2.) Dynamo Hradec Králové
3.) Spartak Hradec Králové, III. družstvo
4.) Spartak Hradec Králové, II. družstvo
5.) Dukla – Signál Hradec Králové.
Sestavy naších družstev:

II.) Tvrzský Michal, Groll Jaroslav, Müller Jan, Blažkovič Jan, Horáček Jaroslav, Kaisler Karel, Dvořáček Bohuslav, Heller Bohuslav.
III.) Kuťák František, Martínek František, Teichman Jindřich, Vandas Miroslav, Pecold Vladimír, Sejkanič Vasil, Němeček Karel, Udatný Josef, Souček Josef.
9. dubna 1960 J.Kabele v.r.

Propagační šachový turnaj mládeže.
V rámci programu agitačního střediska č. 2 Závodního klubu Závodu Vítězného února v Hradci Králové jsme uspořádali ve dnech 19. a 21. května 1960, šachový turnaj mládeže, kterého se súčastnilo 32 žáků Hradeckých škol. Soutěžilo se ve 3 kateg. a palmu celkového vítězství si odnesla jediná dívka startující v dorostenecké kategorii Sylva Jilemnická, žákyně XI.leté střední školy v Hradci Králové. Pořadí dalších soutěžících bylo následující:
2. Pilař Jiří, Spartak Hradec Králové, 4 body
3. Vajser Pavel, XI.letka Hradec Králové, 3 body
4. Vaněk Jiří, XI.letka Hradec Králové, 3 body
5. Jirka Vladimír, XI.letka Hradec Králové
6. Pivoňka Oldřich, IV. osmiletka Hr. Králové II.
Starší žáci:
1. Hochman Vladimír, III. osmiletka Hradec Králové, 5 1/5 bodů
2. Skalický Vladimír, III. osmiletka Hradec Králové, 5 1/5 bodů
3. Vortel Vladimír, XI. letka Hradec Králové, 3 body
4. Šíla Bohuslav, V. osmiletka Hradec Králové, II., 3 body
5. Beránek Jiří, IV. osmiletka Hradec Králové, II., 2 1/5 bodů
6. Langr Ladislav, IV. osmiletka Hradec Králové, II,. 1 1/5 bodů
7. Rymeš Ladislav, V. osmiletka Hradec Králové, III., –
Mladší žáci:
1. Just Josef, V. osmiletka Hradec Králové, 4 1/5 bodů
2. Hochman Jiří, III. osmiletka Hradec Králové, 3 body
3. Pečínka Jarosl., V. osmiletka Hradec Králové, 2 1/5 bodů
4. Švec Milan, V. osmiletka Hradec Králové, 2 body
5. Pardubský Boh., VI. osmiletka Hradec Králové, 2 body
6. Hlavatý Luděk, V. osmiletka Hradec Králové, 1 bod
Turnaj splnil své propagační poslání. Závodní klub ZVU věnoval pro vítěze v každé kateg. knihu a soupravu magnetických šachů, druzí a třetí obdrželi magnet. šachy. OV ČSTV věnoval všem finalistům diplomy, které náš oddíl vybavil fotografiemi a obaly. Fotografoval náš člen Vasil Sejkanič. Organisačně byli nápomocni tito členové oddílu: Blažkovičin Jan, Heller Bohuslav, Horáček Jaroslav, Kuťák František, Müller Jan, Němeček Karel, inž. Novotný Otto, Sejkanič Vasil, Tvrzský Michal, Vandas Miroslav a inž. Sochůrek Jaroslav. Hlavním pořadatelem byl jednatel oddílu.
11. června 1960, napsal Kabele

Oddílový přebor na rok 1961 byl hrán v době od 15.9.1960 do 15.12.1960.
V I. skupině se súčastnilo 10 členů oddílu a 1 host. Zvítězil Bubeníček Zdeněk se 7 1/2 body před Dr. Uchytilem, Spartak Chlumec nad Cidlinou se 6 1/2 body a inž. O. Novotným. Tito hráči získali I. výk. třídu.
V II. skupině se súčastnilo 10 členů. Zvítězil Paukert Jiří s 8 1/2 body, před Blažkovičem, Horáčkem a Pilařem, kteří získali 6 1/2 bodů. Všichni získali II. výkonnostní třídu.
Ve III. skupině se súčastnilo 9 členů a 1 host. Zvítězil Kaisler se 7 1/2 body, před Jirkou, Němečkem a Vandasem. Všichni získali III. výkonnostní třídu.
O putovní pohár II. Spartakiady budou hráti: obhájce Kult Karel, Bubeníček Zdeněk, inž. Novotný Otto, inž. Sochůrek Jaroslav, Blažkovič Jan, Pilař Jiří.

http://www.caca-niquel-online.com
[送料無料]結婚指輪 ハワイアンペアリング ダイヤモンド ブルーダイヤモンド プラチナ900 PT900 結婚記念リング2本セット ミル打ち ハワジュ  hawaiiブライダルジュエリー 【楽ギフ_包
パナソニック LAN通信型 HEMS対応住宅分電盤 《スマートコスモ コンパクト21》 蓄熱暖房器・エコキュート(エコキュート用ブレーカ容量20A)・IH対応 リミッタースペース付 回路数26+回路ス
【大量最安挑戦】OPPテープ 厚さ0.05mm 48mm×100m 50巻×10箱(500巻) 透明梱包用テープ キラットオリジナル【送料無料(一部地域除く)】
規格袋 6号100枚入03LLD透明 K06 【(160袋×5ケース)合計800袋セット】 38-451
リヤドロ 桜・橘2点セット 8455【楽ギフ_包装選択】【楽ギフ_のし宛書】 日本の文化 リヤドロ  リアドロ  記念品  ギフト
[18×9.5J +45 5/100] ウェッズスポーツ RN-55M ■18インチ 5穴 PCD100 ■カラー:GLOSS BLACK ■新品1本・正規品 【アルミホイール】【WedsSport
結婚指輪 プラチナ マリッジリング ペアリング ダイヤモンド ペア2本セット Pt900 ダイヤ クロス デザイン
ベッド アバカベッド 脚付タイプ クイーン プルメリア ポケットコイルマットレス レギュラー付 アジアン リゾートテイスト アバカ南洋材 アジアン 【IL-SHOP】
【ぺんてる】 ポスターカラークラス用 12色セットYNG3−12 入数:1 ★お得な10個パック